Välkommen till E-nummerbanken - Administrationssidorna.


  
Har ni frågor om E-nummersystemet och ansökningsförfarande, kontakta Åsa Halsius, tel. 08 - 663 01 31 eller epost
asa.halsius@seg.se


Skriv in din e-postadress och klicka på
skicka så kommer inloggningsuppgifter
till den e-postadressen.
E-post: